ข่าวสารและสาระน่ารู้
NEWS & KNOWLEDGE
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
  ตำแหน่งงาน: พนักงานขาย   หลายอัตรา    คุณสมบัติผู้สมัคร: เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส, ปริญญาตรี มีความอดทน ขยัน ซื้อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี รับการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร ...