ข่าวสารและสาระน่ารู้
NEWS & KNOWLEDGE
SurgeGuard
SurgeGuard "Hybrid Surge Protector "      รู้จักกับ ระบบ Hybrid Surge Protector... Hybrid Surge Protector คือระบบลดทอนป้องกันไฟกระโชกแบบ 2 ชั้น ที่ออกแบบพิเศษมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด การป้องกันชั้นที่ 1 ป้องกันไฟกระโชกชั่วขณะ  ตอบสนองไฟกระโชกที่ 8/20 µs 8 KA น้อ...
30 มีนาคม 2561 : ได้รับใบอนุญาต มอก.2432-2555 : เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย(ชุดสายพ่วง)
บริษัท เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ในการป้องกันปัญหาทางไฟฟ้า  ได้รับใบอนุญาต สำหรับ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไป ที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน :ชุดสายพ่วงตาม มอก.2432-2555 ภายใต้ เครื่องหมายการค้า SaveTronics  แ...
แจ้งประกาศ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตาม มาตรฐาน มอก.2432-2555 ณ 30 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
บริษัทเซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด ขอแจ้งรายการผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นตามมาตรฐาน มอก.2432-2555 : ชุดสายพ่วง เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไป ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ตามมาต...
การทำหลักดินอย่างถูกวิธี และความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า
ด้วยความปรารถดี ของโครงการความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า    > กรมโรงงานอุตสาหกรรม    > มหาวิทยาลัยวิทยาลัย เทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี...
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
  ตำแหน่งงาน: พนักงานขาย   หลายอัตรา    คุณสมบัติผู้สมัคร: เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส, ปริญญาตรี มีความอดทน ขยัน ซื้อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี รับการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร ...
งาน SEASON OF THE SOUND 2019
มหกรรมงานเครื่องเสียง 6-9 มิ.ย.2562 ฟอร์จูนทาว์น ชั้น 2 โซน เครื่องเสียง บรรยากาศสีสัน อบอุ่น เป็นกันเอง..กับ THE WAVE ONLINE  : By Wijit Boonchoo...
บ้านและสวน 2019 MID YEAR : 3-11 ส.ค 2019
BITEC BANGNA  ณ บูธ W098  พร้อมกับกิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์,ส่วนลด พร้อมรับของกำนัล อื่นๆ.....
SurgeGuard : ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน (User Manual )
(โปรดศึกษาและดูรายละเอียด เพื่อการใช้งานอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ) SurgeGuard:AS-II SurgeGuard:M-One,SL-4,SL-6,SL-8 SurgeGuard:SL-6E,SL-8E SurgeGuard:SL-8AV SurgeGuard:SL-2AV,SL-4AV SurgeGuard:AF-I SurgeGuard:SR-8,SER-8...
SaveTronics : ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน (User Manual)
(โปรดศึกษาและดูรายละเอียด เพื่อการใช้งานอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ) SaveTronics:A-4,A-6,A-8            SaveTronics:P-4,P-6,T-8E SaveTronics:D-2,D-4,D-3E,D-5E SaveTronics:T-4EU,T-8EU...