ข่าวสารและสาระน่ารู้
NEWS & KNOWLEDGE
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

 

ตำแหน่งงาน: พนักงานขาย   หลายอัตรา  

 คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส, ปริญญาตรี
 • มีความอดทน ขยัน ซื้อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี
 • รับการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีพาหนะส่วนตัว สามารถนำมาปฏิบัติงานได้ (ถ้ามี)
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า จะพิจรณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่งงาน : ช่างอิเลคทรอนิคส์/ช่างทั่วไป   จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส, ขึ้นไป
 • มีความอดทน ขยัน ซื้อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
 • รับการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร
 • ดูแลงานด้านงานผลิตประกอบผลิตภัณฑ์ และงานซ่อมทั่วๆไป
 • ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สต็อก จำนวน 1 อัตรา

 

ลักษณะงาน:

 • -  รับผิดชอบตรวจนับสินค้า วัสดุ,อุปกรณ์
 • -  ดูแลการเบิกจ่ายให้กับแต่ละแผนก
 • -  บันทึกรับเข้า-จ่ายสินค้า, วัสดุอุปกรณ์
 • -  จัดทำระบบการจัดเก็บของสินค้า
 • -  จัดวัสดุ และอุปกรณ์ของสินค้าให้เป็นหมวดหมู่พร้อมสต๊อกสินค้าคงเหลือ
 • -  จัดทำรายงานประจำเดือนหรือปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  - มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น
  - ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
  - มีไหวพริบในการแก้ปัญหา
  - สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
  - หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ : 

 • ประกันสังคม
 • ค่าคอมมิชชั่น ตามผลงาน
 • เบี้ยขยีน / เงินจูงใจ
 • โบนัสประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • กิจกรรมสันทนาการ งานปีใหม่  ท่องเที่ยวประจำปี
 • ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน
 • สิทธิอื่นๆตามกฎหมายแรงงาน