สินค้าและบริการ
Products & Service
SurgeGuard Model : SB-8R
ชื่อสินค้า : SurgeGuard Model : SB-8R
ดาวน์โหลดไฟล์

รายละเอียด :

SurgeGuard Model : SB-8R
เครื่องกรองกระแสไฟฟ้าและลดทอนสัญญาณรบกวน
AC Power line conditioner & Noise Filtration
เครื่องลดทอนไฟกระชาก ลดทอนสัญญานรบกวน (AC Power Lineconditioner & Noise Filtering)
สำหรับติดตั้งแบบ Rack 19" 1 U มาตรฐาน (ถอดและใช้งานแบบ Desktop)
มี 8 ช่องเต้ารับ(รองรับทั้งกลม-แบน)
เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องเสียงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Hybrid Surge Protector ระบบลดทอนป้องกันไฟกระโชกแบบ 2 ชั้น ที่ออกแบบพิเศษมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด


✅ วงจรลดทอนไฟกระชาก TVSS Protection
✅ เบรกเกอร์ฟิวส์ ป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (Overload Protection)
✅ เบรกเกอร์ เปิด-ปิด ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า (Breaker On-Off)

> รองรับไฟฟ้า 20A / 250V,4500W สายไฟยาว 2 เมตร
> ระบบลดทอนไฟกระชากชั่วขณะ เนื่องจากฟ้าผ่า
> Surge & Noise level Protected : Level 4
> รับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ Life time Limited Warranty

เหมาะสำหรับ
>> Network Sever Rack 19" , CCTV
>> AV Recording Room, Home Entertainment
>> เครื่องมือแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
>> เครื่องมือและอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ฯลฯ