สินค้าและบริการ
Products & Service
SurgeGuard Model : SB-8E
ชื่อสินค้า : SurgeGuard Model : SB-8E
ดาวน์โหลดไฟล์

รายละเอียด :

SurgeGuard Model : SB-8E
เครื่องกรองกระแสไฟฟ้าและลดทอนสัญญาณรบกวน
AC Power line conditioner & Noise Filtration
ระบบกรองไฟแบบ Active Dual CoreNoise Filter


Hybrid Surge Protector ระบบลดทอนป้องกันไฟกระโชกแบบ 2 ชั้น ที่ออกแบบพิเศษมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด


✅ มี 8 ช่องเต้ารับ(รองรับทั้งกลม-แบน) 2 สวิตช์
✅ Power Line Conditioners
✅ Power Active Flow
✅ Dual Noise Filter

> รองรับกระแสไฟฟ้า 230V 16A Max.3680W
> สายไฟVCT ขนาด 1.5 X 3 Sqmm.
> ความยาวสายไฟ 2 เมตร
> รับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ Limited lifetime warranty

เหมาะสำหรับ
>> โฮมเธียเตอร์
>> เครื่องมือแพทย์ , เครื่องมือวิทยาศาสตร์
>> ระบบรักษาความปลอดภัย
>> เครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ