สินค้าและบริการ
Products & Service
SurgeGuard Model : SB-6E
ชื่อสินค้า : SurgeGuard Model : SB-6E
รายละเอียด :

SurgeGuard Model : SB-6E
เครื่องกรองกระแสไฟฟ้าและลดทอนสัญญาณรบกวน
AC Power line conditioner & Noise Filtration
IP Rating : IP20
มอก.2432-2555

Hybrid Surge Protector ระบบลดทอนป้องกันไฟกระโชกแบบ 2 ชั้น ที่ออกแบบพิเศษมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

✅ มี 6 ช่องเต้ารับ(รองรับทั้งกลม-แบน แบบมีม่านนิรภัย) X2 สวิตช์
✅ เบรกเกอร์ รีเซ็ต (Breaker Switch) Safety Shutter Breaker
✅ วงจรลดทอนสัญญาณรบกวน Active Noise Filter
✅ ระบบกรองไฟแบบ Active Flow Noise Filteration

> รองรับกระแสไฟฟ้า 250V 16A Max.3680W
> สายไฟขาเข้า AC POWER CORD ขนาด 3*1.5sqmm
> ความยาวสายไฟ 2 เมตร
> รับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ Limited lifetime warranty

เหมาะสำหรับ
>> โฮมเธียเตอร์
>> เครื่องมือแพทย์/วิทยาศาสตร์
>> คอมพิวเตอร์ , เครื่องใช้ภายในสำนักงาน
>> เครื่องมือสื่อสาร ,อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ