สินค้าและบริการ
Products & Service
SurgeGuard Model : SB-3E
ชื่อสินค้า : SurgeGuard Model : SB-3E
ดาวน์โหลดไฟล์

รายละเอียด :

SurgeGuard Model : SB-3E
เครื่องกรองกระแสไฟฟ้าและลดทอนสัญญาณรบกวน
AC Power line conditioner & Noise Filtration


Hybrid Surge Protector ระบบลดทอนป้องกันไฟกระโชกแบบ 2 ชั้น ที่ออกแบบพิเศษมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

✅ มี 3ช่องเต้ารับ(รองรับทั้งกลม-แบน แบบมีม่านนิรภัย) X3สวิทช์
✅ ระบบกรองไฟแบบ Active FlowNoise Filteration
✅ เบรกเกอร์ฟิวส์ป้องกันการใช้งานเกินกำลัง
✅ เต้ารับแบบม่านนิรภัย

> รองรับกระแสไฟฟ้า 250V 10A Max.2300W
> สายไฟขาเข้า AC POWER CORD ความยาว 3เมตร (มอก.11-2553)
> รับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ Limited lifetime warranty

เหมาะสำหรับ
>> โฮมเธียเตอร์,คอมพิวเตอร์,CCTV
>> เครื่องใช้ภายในสำนักงาน
>> เครื่องมือแพทย์/วิทยาศาสตร์
>> เครื่องมือสื่อสาร ,อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ