สินค้าและบริการ
Products & Service
SurgeGuard Model : SL-4EU
ชื่อสินค้า : SurgeGuard Model : SL-4EU
ดาวน์โหลดไฟล์

รายละเอียด :

SurgeGuard Model : SL-4EU
เครื่องกรองกระแสไฟฟ้าและลดทอนสัญญาณรบกวน
AC Power line conditioner & Noise Filtration
Performance AC TVSS Plus
Active Noise Filter Power Active Flow


✅ มอก. 2432-2555 IP Rating : IP20
✅ ระบบกรองไฟแบบ Active Flow Noise Filteration
✅ มี 4ช่องเต้ารับ(รองรับทั้งกลม-แบน แบบมีม่านนิรภัย)
✅ พอรต์ USB 2 ช่อง แบบ Fast Charge 2.4A5V
✅ มาสเตอร์สวิตช์ x1 และสวิตซ์ย่อย x4 ปิด-เปิด แยกอิสระ

> รองรับกระแสไฟฟ้า 250V 16A Max.3600W
> สายไฟขาเข้า AC POWER CORD ขนาด 3*1.5sqmm. ยาว 3เมตร
> รับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ Limited lifetime warranty

เหมาะสำหรับ
>> โฮมเธียเตอร์ ,คอมพิวเตอร์ CCTV
>> เครื่องใช้ภายในสำนักงาน
>> เครื่องมือวิทยาศาสตร์, เครื่องมือวิทยาศาสตร์
>> เครื่องมือสื่อสาร ,อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ