สินค้าและบริการ
Products & Service
SurgeGuard Model : SER-8 (Version 3.0)
ชื่อสินค้า : SurgeGuard Model : SER-8 (Version 3.0)
ดาวน์โหลดไฟล์

รายละเอียด :

SurgeGuard Model : SER-8 (Version 3.0)
เครื่องกรองกระแสไฟฟ้าและลดทอนสัญญาณรบกวน
AC Power line conditioner & Noise Filtration
Performance AC TVSS Plus Dual Noise Filter & ELCB For Rack Type 19" 1U/Desktop
8 Outlets Surge & Dual Core Noise

✅ วงจรลดทอนไฟกระชาก TVSS Protection
✅ เบรกเกอร์ฟิวส์ ป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (Overload Protection)
✅ เบรกเกอร์ เปิด-ปิด ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า (Breaker On-Off)
✅ ระยะเวลาในการตอบสนอง ตัดกระแสไฟฟ้า Response Time <0.03วินาที (Sec)
✅ ขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้า Rated Current 20 แอมป์ (A)
✅ พิกัดกระแสรั่วไหล Rate Current Sensitivity 30 มิลลิแอมป์ (mA)

> รองรับกระแสไฟฟ้า 250V 20A Max.4500W
> ขนาดสาย AC Power Cord : 1.5 sqmm. X3
> ความยาวสายไฟ 2 เมตร ถอดสายไฟได้ (Cable length 2M)
> รับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ Limited lifetime warranty

เหมาะสำหรับ
>> Networks Server Rack 19" ,CCTV
>> AV Recording Room, Home Entertainment
>> เครื่องมือแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
>> เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ฯลฯ