สินค้าและบริการ
Products & Service
SurgeGuard: SL-8
ชื่อสินค้า : SurgeGuard: SL-8
ดาวน์โหลดไฟล์

รายละเอียด :

Performance AC Power Line Conditioner &Noise Filteration
เครื่องกรองกระแสไฟฟ้าและลดทอนสัญญาณรบกวน

 

FEATURES

> Power Capacity 16A250V Max.3600Watts
> Metal housing safely withstands the strongest surges
> 8 AC outlets for electronics equipments
> Master Switch & Safety Circuit Breaker 

>TIS 2432-2555 

 

เหมาะสำหรับอุปกรณ์

> เครื่องมือวิทยศาสตร์,เครื่องมือแพทย์

> OA,Home Entertainment, PC Network,CCTV

> เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ฯลฯ