สินค้าและบริการ
Products & Service
Savetronics Model : D-4
ชื่อสินค้า : Savetronics Model : D-4
ดาวน์โหลดไฟล์

รายละเอียด :

Savetronics Model : D-4
ชุดสายพ่วงป้องกันลดทอนไฟกระโชกชั่วขณะ (เนื่องจากฟ้าผ่า)
Savetronics AC Extension Cord & Surge Protector
ชุดสายพ่วงคุณภาพสูง มาตราฐาน มอก.2432-2555
เพื่อความปลอดภัย เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสำนักงาน
ใช้สำหรับต่อพ่วงอุปกรณ์ แบบมีอุปกรณ์ป้องกันตัดกระแสเกินแบบความร้อน

✅ มาตราฐาน มอก.2432-2555
✅ มี 4 ช่องเต้ารับ พร้อมม่านนิรภัย(รองรับทั้งกลม-แบน) มอก.166-2549
✅ วงจรตัดกระแสเกิน แบบความร้อน : Circuit Breaker
✅ สวิตช์เปิด-ปิด แบบมีไฟแสดงสถานะ มาตราฐาน IEC 60934:2001 (TUV)

> รองรับกระแสไฟฟ้า 230V 10A Max.2300W
> สายไฟVCT 3 X0.75Sqmm.ยาว 3.0 เมตร มอก.11-2553
> รับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2 ปี