สินค้าและบริการ
Products & Service
Savetronics Model : D-3E
ชื่อสินค้า : Savetronics Model : D-3E
ดาวน์โหลดไฟล์

รายละเอียด :

Model : D-3E
ชุดสายพ่วงป้องกันลดทอนไฟกระโชกชั่วขณะ (เนื่องจากฟ้าผ่า)
Savetronics AC Extension Cord & Surge Protector
ชุดสายพ่วงคุณภาพสูง มาตราฐาน มอก.2432-2555
ใช้สำหรับต่อพ่วงอุปกรณ์ แบบมีอุปกรณ์ป้องกันตัดกระแสเกินแบบความร้อน
เพื่อความปลอดภัย เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสำนักงาน

✅ มี 3 ช่องเต้ารับเดี่ยวพร้อมม่านนิรภัย(รองรับทั้งกลม-แบน) มอก.166-2549
✅ สวิตช์เปิด-ปิด X 3 แยกอิสระพร้อมไฟแสดงสถานะ มาตราฐาน IEC 60934:2001 (TUV)
✅ วงจรตัดกระแสเกิน แบบความร้อน : Circuit Breaker
✅ ระบบป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง Overload : เบรกเกอร์สวิทซ์แบบ push-to-Reset

> รองรับกระแสไฟฟ้า 230V 10A Max.2300W
> สายไฟVCT 3 X0.75Sqmm.ยาว 3.0 เมตร มอก.11-2553
> รับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2 ปี

เหมาะสำหรับ
>> เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
>> เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน
>> ระบบรักษาความปลอดภัย
>> เครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือช่างสำหรับต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมฯลฯ