สินค้าและบริการ
Products & Service
SurgeGuard: SL-8AV
ชื่อสินค้า : SurgeGuard: SL-8AV
ดาวน์โหลดไฟล์

รายละเอียด :

Performance AC Power Line Conditioner &Noise Filteration
เครื่องกรองกระแสไฟฟ้าและลดทอนสัญญาณรบกวน

 

FEATURES

> Power Capacity 20A250V Max.4500Watts

> Dual Core Noise Filter : Audio /Video Player
> Metal housing safely withstands the strongest surges
> 8 AC outlets for electronics equipments
> 2 Master Switch & Safety Circuit Breaker 

 

เหมาะสำหรับอุปกรณ์

> เครื่องมือวิทยศาสตร์,เครื่องมือแพทย์

>HI-END AV, Studio Sound LAB

>OA,Home Entertainment, PC Network,CCTV

> เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ฯลฯ