สินค้าและบริการ
Products & Service
SurgeGuard: M-ONE
ชื่อสินค้า : SurgeGuard: M-ONE
รายละเอียด :

SurgGuard  Model  M-ONE (Version3.0)

เครื่องลดทอนไฟกระโชกชั่วขณะุและสัญญาณรบกวน(TVSS&Noise Filtering)

AC Input :230V50Hz

Ac Output Capacity Max.: 16A/3600Watts

เหมาะสำหรับ:

>เครื่องมือแพทย์ ,เครื่องมือวิทยาศาตร์

>Computer Server,HomeTheatre

> Smart TV, CCTV, Projector

>เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

> เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ฯลฯ