ข่าวสารและสาระน่ารู้
NEWS & KNOWLEDGE
แจ้งประกาศ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตาม มาตรฐาน มอก.2432-2555 ณ 30 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

บริษัทเซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด ขอแจ้งรายการผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นตามมาตรฐาน มอก.2432-2555 : ชุดสายพ่วง เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไป ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน

  1. บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก.2432-2555 นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
  2. บริษัทฯแจ้งประกาศ ยกเลิกการผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุดสายพ่วง ทุกรุ่น,ทุกแบบที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฯ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐาน มอก.2432-2555 ตามประกาศ ของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
  3. สำหรับการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่ยกเลิกผลิตและจำหน่าย ตามข้อ 2. บริษัทฯกำหนดให้มีการต่ออายุรับประกัน อีก 24 เดือน โดยสิ้นสุดการรับประกันในวันที่ 31 มีนาคม 2563 

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามเพิ่มเติม :

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  บจก.เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั่น

+662617-8511 ,081-633-6799

Line@savetronics 

E-mail:service@savetronics.co.th